برچسب: نشانه های تمدنی ایران

۰

رازهای تمدنی شهرستان دردل سرسختی

فعالیت های کاوشی در منطقه قلعه «سرسختی» شهرستان شازند استان مرکزی سبب کشف یک اسکلت کامل در این منطقه شد. اسکلتی که دندان هایش را نیز به همراه دارد و در معرض دید عموم...