برچسب: روستای غینر

شعرمحلی شازند ۰

فراخوان اولین همایش شعر روستابالهجه محلی

تقویم اجرایی همایش:
شروع به کار دبیرخانه همایش:
همزمان با رونمایی پوستر۹۷/۲/۱۷
مهلت ارسال آثار:۷تیرماه ۹۷
داوری واعلام نتایج دبیرخانه همایش: ۱۲ تیرماه ۹۷
زمان برگزاری اختتامیه همایش:
۱۴ تیرماه ۹۷
شهرستان شازند-روستای غینر