برچسب: روستاهای بخش مرکزی شازند

۰

حصار درآزادراه قهرمانی روستاهای شازند

روستای حصاردرچهل کیلومتری شهراراک قرارگرفته است ودربخش زالیان از پرجمعیت ترین روستاهادربخش زالیان شهرستان شازند بشمارمی رود ودر سرشماری ۱۳۸۵ از توابع دهستان پل دوآب بخش زالیان شهرستان شازند بوده است. فرهنگ جغرافیایی ایران...