برچسب: جشنواره بلوط

۰

سرسختی نقطه تقاطع تاریخ وجغرافیا

ذخیره گاه جنگلی بلوط سرسختی به عنوان تنها منطقه واجد گونه جنگلی بلوط در مرکز کشور و استان مرکزی دارای ارزش ژنتیکی بسیار بالای می باشد. این منطقه در شهرستان شازند، بخش مرکزی دهستان آستانه در فاصله ۱۰ کیلومتری از شهر شازند در روی تپه سرخ در ارتفاعات روستای سرسختی مشرف به یکی از سرشاخه های قره چای و در مجاورت جاده آسفالته ارتباطی آستانه به هندودر