برچسب: بوم گردی روستاها

۰

ده علیمراد قطره ای ازدریای سخاوت سربند

ده علیمراد؛ روستایی با رنگ و لعاب تاریخ روستاگردی و حضور در مناطق مصفا با جاذبه های خاص از ظرفیت هایی است که پرداختن به آن می تواند اشتغالزایی و درآمد برای بومیان محل...

۰

روستاهای شهرستان شازند

روستاهای شهرستان شازندبراساس تقسیمات دهستانی دهه هفتاد   ۱ – دهستان آستانه ——————————————————– ‌به مرکزیت روستای عضدیه مشتمل بر ۲۱ روستا،‌مزرعه و مکان به اسامی زیر: ۱ ـ باغک عضدیه ۲ ـ پاکل ۳...