معادن سنگ های شازندم گنجی پنهان برای گردشگری ۱

(ربابه جعفری

موسی نقره ئیان

محمد علی مکی زاده

جواد قانعی اردکانی


بارزسازی کانی های دگرسانی هیدروترمال در برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ شازند با استفاده از داده های ماهواره ای Aster به منظور پی جویی مس(لینک مقاله)

مهران رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور زمین شناختی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
  فریبرز قریب – دکترای سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی، ریاست مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
  معصومه خلج معصومی – دکترای زمین شناسیاقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده مقاله:

گستردگی مناطق دگرسانی هیدروترمال مرتبط با کانی زایی مس، امکان استفاده از داده های دورسنجی را به منظور شناسایی وتفکیک این مناطق درمقیاس ناحیه ای فراهم می سازد. در این تحقیق از داده های سنجنده استر برای نمایش دگرسانیهای مرتبط با کانی زایی مس استفاده شده است. منطقه مورد مطالعه، چهارگوش ۱۰۱۱۱۱۱۱ شازند است. برای شناسایی آلتراسیون های مرتبط با کانی زایی مس از روش های پیش بینی خطی باند (LS-Fit) ، فیلترگذاری انطباقی) Matched Filtering و نسبت باندی استفاده شده است. در بررسیهای استخراج مناطق دگرسان شده، کانی های دگرسانی گرمابی شامل آلتراسیون های آرژلیک کائولینیت، مونتموریلونیت، ایلیت و هالوزیت(، پروپلیتیک )کلریت و اپیدوت(، فیلیک )سرسیت و پیریت و آلونیتی شدن از باندهای SWIR سنجنده استر استفاده گردید. در این میان روش های Ls-Fit و MF یکی از موفقترین فنون پردازش تصویر جهت تعیین زونهای آلتراسیون آرژیلیکى، سریسیتی و پروپلتیکی تشخیص داده شد و می تواند قابلیت کاربرد و تعمیم در شناسایی مناطق مشابه دگرسانى ها در رابطه با کانى زایى مس در نقاط دیگر را داشته باشد. همچنین از نسبت باندی برای یافتن آلتراسیونهای سرسیتی، رسی، اپیدوتی و کلریدی و یک دید کلی از محدوده های آلتره شده استفاده شده است. نتایج حاصل از این پردازش ها نشان از انطباق خوب این روش با نقشه زمین شناسی دارد. با کمک این نتایج دورسنجی ۳۲ منطقه که بیشترشان در غرب و جنوب غرب برگه بر روی سنگ های آذرین گرانیتی و آلکالن گرانیت و شمال شرق بر روی سنگ های متامورفیک لیتیک کریستال توف اپیدوت قرار دارند، برای شناسایی و چک صحرایی معرفی گردید. البته لازم به ذکر است این مقاله بخشی از کار انجام شده از پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد که شامل معرفی تارگت ها می باشد و در مرحله کار صحرایی و نمونه برداری از آلتراسیون ها و انجام آنالیز برای تطبیق با نتایج دورسنجی می باشد.


بررسی ژئوشیمیایی کانه زایی رگه ای تنگستن- مس در جنوب باختری شازند۲ و علی نجفی ۱، نعمت اله رشیدنژاد عمران *۱، مجید قادری ۱نوشته : مریم عبدیگروه زمین شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران۱پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور، تهران، ایران۲تاریخ دریافت: ۱۳۸۶/۰۴/۲۴ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۷/۰۵/۱۲
پترولوژی توده های نفوذی و سنگ های دگرگونی همراه در محور شازند-بروجرد(لینک مقاله)


پترولوژی توده های نفوذی و سنگ های دگرگونی همراه در محور شازند-بروجرد (لینک مقاله)

آموزگار، محسن

استاد راهنما:پورمعافی، محمد
قربانی، منصور

استاد مشاور:وثوقی عابدینی، منصور

رشته زمین شناسی گرایش پترولوژی

موضوع:پتروگرافی سنگ های ماگم سنگ های گرانیتوئیدی متامورفیسم سنگ های درونی

گروه زمین شناسی

مقطع تحصیلی:فوق لیسانس

سال دفاع:۸۷-‎۱۳۸۶


معدن فلدسپات خشکه‏ در (لینک مقاله)
با مساحت ۳/۵۵ کیلومتر مربع در جنوب ‏شرق استان مرکزی و شهر اراک واقع شده است. معدن در حال حاضر توسط گروه پیمانکار در حال استخراج می‎باشد. با توجه به وجود چندین جبهه کار استخراجی در منطقه‌، از اینرو می‌توان با گسترش این سینه کارها به طور همزمان ماده معدنی فلدسپات سدیک و پتاسیک، سیلیس و میکا را استخراج و به فروش رساند.

معدن فلدسپات خشکه در با مساحت ۳/۵۵ کیلومترمربع در استان مرکزی و ۶۰ کیلومتری جنوب غرب شهرستان اراک قرار دارد. برای دسترسی به معدن پس از طی ۶۲ کیلومتر جاده آسفالته ازنا-شازند و عبور از شهرستان شازند به دو راهی روستای ده مهدی رسیده و پس از طی ۸ کیلومتر جاده خاکی و گذر از روستای اسکندرلو از جنوب می‌توان وارد معدن شد.

راه دسترسی

هورنفلس کردیریت، آندالوزیت دار وشیست های لکه دار و شار گرمابی ناشی از آن سبب فرآیند دگرگونی مجاورتی در سنگ های اطراف شده است. دایک‌های پگماتیتی کوارتز،فلدسپات، کلریت، مسکویت و تورمالین دار با روند شمال باختر-جنوب خاور گسترش دارد. ضخامت این رگه‌ها بعضا به ۵ متر نیز می رسد و به صورت موازی یکدیگربه طول ۱ کیلومتر به صورت ناپیوسته در منطقه قابل مشاهده است. فلدسپات سدیک، پتاسیک سیلیس شیری و میکا در این رگه‌ها قابل مشاهده هستند.

تـیپ ذخـیره

وجود رگه‌های متعدد با ضخامت وگسترش زیاد در منطقه قابل توجه است. ازاین رو با توجه به وجود میکا، سیلیس و فلدسپات به صورت مجزا و کنار هم در این رگه‌ها، امکان استخراج آنها اقتصادی می‌باشد به طوری که می‌توان با انجام عملیات فراوری جیگ بادی میکا را از فلدسپات جدا کرده و به عنوان تلق و گل حفاری استفاده کرد. وجود چندین کار قدیمی استخراجی و دپوی ماده معدنی فلدسپات در منطقه به چشم می‌خورد.

چشم انداز معدن

جنس سنگ میزبان: گرانبت کالک-آلکالن، آندالوسیت، سیلیمانیت، هورنفلس کردیریت

زمین شناسی

جاده آسفالت در داخل محدوده و هم‌چنین جاده خاکی جهت دسترسی در فاصله ۱ کیلومتری معدن وجود دارد.
معدن فلدسپات

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + ده =