خدمات غذا و رستوران ها درشازندم

توجه: این گالری برای معرفی واطلاع رسانی مراکزی درشهرستان شازندم است که به ادمین کانال تلگرامی یا ایمیل مدیرسایت درخواست خود را ارسال کرده اند وبه معنای معرفی همه مراکز واصناف نیست هرچندکه همه دارندگان کسب وکارهای دارای مجوزصنفی میتوانند به این فهرست اضافه شوند همچنین به عنوان آگهی های تبلیغاتی رایگان هستند ومدیرسایت مسئولیتی درقبال تعهدات کسب وکاری آنها ندارد هرچندکه همه را قبل ازانتشار تایید میکند.